Středoevropská klíšťová meningoencefalitida – klinický dopad, možnosti terapie a prevence

05/2023

MUDr. Martin Slížek; MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Vysoká incidence klíšťové meningoencefaiitidy a častý výskyt komplikací činí z této nemoci epidemiologicky i klinicky nejvýznamnější arbovirózu nejen v ČR, ale i ve většině zemí střední a východní Evropy a v některých částech Asie. Navzdory relativně nízké smrtnosti zanechává tato infekce centrálního nervového systému až u poloviny nemocných dlouhodobé či trvalé následky, a představuje tak zásadní zátěž nejen pro pacienty samotné, ale i pro zdravotní a sociální systém. Jedinou spolehlivou ochranou proti klíšťové meningoencefalitidě je očkování, v případě rozvoje onemocnění jsme nadále odkázáni na symptomatickou a antiedematózní léčbu.

 

Klíčová slova

očkování, invazivní meningokokové infekce, klíšťová encefalitida, očkovací schéma

 

SUMMARY

High incidence and frequency of complications makes tick-borne encephalitis the most epidemiologicaLLy and clinically significant arboviral infection not only in the Czech Republic, but also in most Central and Eastern European countries and some parts of Asia. Despite its relatively low mortality rate, up to one half of patients suffer long-term sequelae, thus making tick-borne encephalitis a major burden not only for the affected individuals, but for the healthcare and social system as well. The only reliable means of protection is vaccination, in case of acute illness we are still limited to antiedematous and supportive treatment.

 

Key words

vaccination, invasive meningococcal infection, tick-borne encephalitis, vaccination schedule

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM