Substituční a supresní léčba se zaměřením na osoby po operaci štítné žlázy

02/2017

Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Levotyroxin patří mezi nejčastěji předepisované léky. Je využíván k náhradě chybějícího hormonu, který je fyziologicky produkován štítnou žlázou. Metabolicky účinný je trijodtyronin, který vzniká působením dejodáz na prohormon tyroxin. Vzhledem k biologickému poločasu eliminace tyroxinu, který je sedm dní, je nástup jeho účinku pozvolný. Tyroxin je vstřebáván sliznicí žaludku, duodena a části tenkého střeva. Jeho horší resorpce, a tím snížená účinnost léku může být ovlivněna řadou okolností, např. onemocněním sliznice gastrointestinálního traktu, současně užívanou medikací, určitými látkami v prostředí včetně hormonálních disruptorů. Karcinom štítné žlázy patří mezi nejčastější solidní nádory a jeho incidence má vzestupný trend, zvláště u žen. Použití levotyroxinu zůstává základním postupem při substituční i supresní léčbě. Při supresní terapii u karcinomů štítné žlázy je cílem léčby potlačení produkce tyreoidálního stimulačního hormonu. V tomto případě podáváme suprafyziologické dávky hormonů štítné žlázy. Nové diagnostické postupy genové molekulární diagnostiky i nové zobrazovací metody mohou pomoci při určování míry rizika supresní léčby a ve výběru pacientů, u kterých může být léčba méně agresivní.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

tyreostimulační hormon, levotyroxin, substituční léčba, supresní léčba, karcinom štítné žlázy

 

SUMMARY

Levothyroxine belongs to the most frequently used medication. It is used to substitute lacking hormone, physiologically produced by thyroid gland. Metabolically effective is triiodothyronine, which arises due to activity of deiodinases directed to prohormone thyroxin. Considering thyroxin biological half-life 7 days the treatment effect starts gradually. Thyroxin is absorbed by mucosa of stomach, duodenum and part of small intestine. Its resorption and thus reduced effect of the medication may be influenced by many circumstances, for instance illness of gastrointestinal tract, other used medication, certain agents in the environmental circumstances including hormonal disruptors. Thyroid cancer is one of the most prevalent solid tumor types throughout the world with a rising incidence, particularly in women. There is a consistent evidence that suppression of thyreostimulation hormone is a basic approach to treat thyroid carcinoma. In such indication, we administer supraphysiological dosage of thyroid hormones. New diagnostic approaches mainly methods of molecular genetics and new imaging methods may help in definition of risks and benefits of suppressive treatment and selection of patients, in which we may use less aggressive treatment.

 

KEY WORDS

thyroid stimulating hormone, levothyroxine, substitutional treatment, suppression treatment, thyroid carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM