Suplementace železem a jeho význam pro lidské tělo

04/2019

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Železo je pro naše tělo zcela nepostradatelný prvek, sehrávající významnou roli v řadě fyziologických procesů, počínaje transportem molekul kyslíku na straně jedné a konče regulací buněčného cyklu a buněčné diferenciace na straně druhé. Následující text ve stručnosti popisuje hlavní body týkající se jeho absorpce, a to ve vztahu k jednotlivým formám možné suplementace.

 

Klíčová slova

železo, suplementace, deplece, anemie, absorpce, hem

 

SUMMARY

Iron is an indispensable element for our body to play an important role in a number of physiological processes, from the transport of oxygen molecules to the regulation of the cell cycle and cell differentiation. The following text briefly describes the main points concerning its absorption, in relation to the various forms of possible supplementation.

 

Keywords

iron, supplementation, depletion, anemia, absorption, hem

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM