Syndrom demence v praxi

05/2018

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Fakulta humanitních studií UK, Gerontologické centrum, Praha

 

SOUHRN

Článek představuje současný pohled na syndrom demence a možnosti jeho managementu. Charakterizuje jednotlivá stadia progrese syndromu demence z hlediska potřeb lidí žijících s demencí, jak je formuluje Strategie P-PA-IA České alzheimerovské společnosti. Přibližuje také pohled Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní klasifikace funkcí, disability a zdraví - jednotlivá onemocnění způsobující demenci, poruchy a symptomy, které v jejich důsledku vznikají, a disabilita, která je důsledkem nikoli pouze patologie a poruch, ale také vlivu environmentálních faktorů. Vzhledem k závažnosti a chronicitě syndromu demence je však zapotřebí zdůraznit jeden důležitý faktor, kterým je kvalita života lidí s demencí a jejich blízkých.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

demence, Alzheimerova nemoc, disabilita, psychosociální intervence, case management

 

SUMMARY

The article presents a current view on dementia syndrome and its management options. It characterizes the stages of progression of dementia syndrome from the point of view of the needs of people living with dementia, as formulated by the P-PA-IA Strategy of the Czech Alzheimer Society. It also looks at the of the World Health Organization and the International Classification of Functioning, Disability and Health - diseases causing dementia, disorders and symptoms that result in them and disability resulting not only from pathology and disorders but also from environmental factors. However, due to the severity and chronicity of dementia syndrome, the most important factor is the quality of life of people with dementia and their relatives.

 

KEY WORDS

dementia, Alzheimer's disease, disability, psychosocial interventions, case management

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM