Telemedicína v diabetologii

01/2022

MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Centrum diabetologie, IKEM, Praha

 

SOUHRN

Moderní technologie, všudypřítomný přístup k internetu, významné pokroky v oblasti umělé inteligence a hledání nových řešení mohou při správném použití vést ke zlepšení zdravotní péče i spokojenosti pacientů. Poskytování péče prostřednictvím telemedicíny je spolehlivé a srovnatelně účinné jako u fyzických kontrol pacientů v ambulanci. Telemedicína v diabetologii umožňuje významně rozšířit možnosti péče o pacienty s diabetem a jeho komplikacemi, vede k přesvědčivému zlepšení kompenzace diabetu a ke zlepšení selfmonitoringu pacientů s diabetem. Pozitivní účinek telemedicíny závisí na správném nastavení procesů přenosu a zpracování dat, ale také na edukaci všech zúčastněných. Telemedicína podporuje zapojení pacientů, ale i zdravotníků do managementu diabetu, zlepšuje koordinaci péče a zlepšuje komunikaci mezi pacienty a zdravotníky.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, technologie, telemedicína

 

SUMMARY

Modern technology, ubiquitous access to the internet, significant advances in artificial intelligence and search for new solutions can lead to improved healthcare and patient satisfaction when used correctly. Delivering care through telemedicine is reliable and comparably effective to in-person visit. Telemedicine in diabetes can significantly expand our options for the care of patients with diabetes and its complications, leading to convincing improvements in diabetes control and self-management of patients with diabetes. The positive effect of telemedicine depends on the correct setup of data transmission and processing, but also on the education of all involved. Telemedicine promotes the involvement of patients as well as healthcare professionals in diabetes management, improves care coordination and streamlines communication between patients and healthcare professionals.

 

Key words

diabetes mellitus, technology, telemedicine

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM