Temporální arteritida – úskalí při diagnostice a léčbě

03/2019

MUDr. Jana Tomasová Studýnková, Ph.D.

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Temporální arteritida je nejčastější formou systémové vaskulitidy u osob starších 50 let. Postihuje tepny velkého a středního kalibru a je způsobena obrovskobuněčným zánětem postižené tepny. Diagnostika temporální arteritidy je založena především na charakteristickém klinickém obraze, biopsii postižené tepny a v posledních letech na významu stále získává i použití zobrazovacích metod. Základním lékem užívaným v terapii temporální arteritidy jsou vysokodávkované glukokortikosteroidy, při jejich nedostatečném účinku klasická imunosupresiva - methotrexát, azathioprin, leflunomid, mykofenolát mofetil, hydroxychlorochin, dapson a cyklofosmamid. V poslední době narůstá užití i nových biologické léků, zejména inhibitoru IL-6 tocilizumabu, dále inhibitoru IL-12/23 ustekinumabu, inhibitoru CTLA-4 abataceptu nebo léků ze skupiny inhibitorů JAK.

 

Klíčová slova

temporální arteritida, obrovskobuněčná arteritida, biopsie temporální arterie, dopplerovská USG, MR, PET/CT, vysokodávkované kortikosteroidy, tocilizumab, ustekinumab, abatacept, inhibitory JAK

 

SUMMARY

Temporal arteritis is the most common form of systemic vasculitis in people over 50 years of age. It affects large and medium caliber arteries and is caused by the giant cell inflammation of the affected artery. Temporal arteritis diagnostics is based mainly on the characteristic clinical manifestation, biopsy of the affected artery and in recent years the use of imaging methods is still gaining in importance. The main drug used in the treatment of temporal arteritis is high-dose glucocorticoids, if there is a lack of their effect, classical immunosuppressants - methotrexate, azathioprine, leflunomide, mycophenolate mofetil, hydroxychloroquine, dapson and cyclophosmamide are used. Recently, there has been an increase in the use of new biological drugs, in particular, the IL-6 inhibitor tocilizumab, the inhibitor of IL-12/23 ustekinumab, CTLA-4 abatacept, or drugs of the JAK family.

 

Key words

temporal arteritis, giant cell arteritis, temporal artery biopsy, Doppler ultrasound, MRI, PET/CT, high-dose corticosteroids, tocilizumab, ustekinumab, abatacept, JAK inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM