Terapie dyslipidemie kombinací rosuvastatinu a ezetimibu v klinické praxi

04/2020

MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Statiny jsou základním pilířem farmakoterapie dyslipidemie, mají potvrzenou účinnost v redukci kardiovaskulární i celkové mortality. Rosuvastatin je dnes v závislosti na velikosti podané dávky nejúčinnějším statinem. Ezetimib jako lék druhé volby nachází své uplatnění především v případech, kdy nelze dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu maximální či maximálně tolerovanou dávkou statinů. Kombinace rosuvastatinu s ezetimibem působí synergicky, a kromě zlepšení lipidogramu přispívá rovněž k regresi ateromových plátů a snižuje mortalitu z kardiovaskulárních příčin v primární i sekundární prevenci. Kromě toho se tato kombinace vyznačuje příznivým bezpečnostním profilem a nízkým rizikem lékových interakci.

 

Klíčová slova

ezetimib, rosuvastatin, dyslipidemie, LDL cholesterol

 

SUMMARY

Statins are key pillars of dyslipidaemia pharmacotherapy; they have a confirmed effectiveness in cardiovascular risk and total mortality reduction. Rosuvastatin is according to the dose the more potent statin nowadays. Ezetimibe is the second line therapy which shall be used primarily in patients not reaching LDL cholesterol goals despite maximal or maximally tolerated dose of statins. Combination therapy with rosuvastatin and ezetimibe has a synergic effect and it not only improves lipidograme, but it also leads to atherosclerotic plates regression and it lowers cardiovascular mortality in primary as well as secondary prevention. This combination has a beneficial safety profile and low risk of drug interactions.

 

Key words

ezetimibe, rosuvastatin, dyslipidaemia, LDL cholesterol

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM