Terapie osteoporózy

04/2020

MUDr. Eva Lokočová

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Osteoporóza je nejčastější onemocnění skeletu, které je charakterizované snížením kostní hmoty s porušením mikroarchitektury a následným zvýšeným rizikem zlomenin. Se stárnutím populace narůstá léčba osteoporózy a prevence fraktur na důležitosti. Základem terapie je kromě prevence pádů a pravidelné pohybové aktivity zejména dostatečný příjem vápníku a vitaminu D. Vlastní farmakologickou léčbu dělíme na antiresorpční (bisfosfonáty, denosumab, hormonální léčba) a osteoanabolickou (teriparatid). Jsou zmíněny i novinky z biologické léčby osteoporózy. Neméně důležitá je však i compliance pacientů s dlouhodobou adherencí k léčbě.

 

Klíčová slova

osteoporóza, bisfosfonáty, denosumab, teriparatid, kalcium, vitamin D

 

SUMMARY

Osteoporosis is the most common skeletal disease characterized by low bone density and deterioration of bone architecture that increase the risk of fractures. The treatment of osteoporosis and the prevention of fractures are more important due to the population aging. In addition to fall prevention and regular physical activity, the basis of the therapy is a sufficient intake of calcium and vitamin D. The treatment of osteoporosis is divided into antiresorptive (bisphosphonates, denosumab, hormonal treatment) and osteoanabolic (teriparatide). News from the biological treatment of osteoporosis are also mentioned. Patients compliance and long-term therapy adherence are important.

 

Key words

osteoporosis, bisphosphonates, denosumab, teriparatide, calcium, vitamin D

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM