Těžká forma atopické dermatitidy léčená dupilumabem - kazuistika

02/2022

MUDr. Iva Karlová

Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Je prezentován případ pacientky s těžkou formou atopické dermatitidy. Před více než dvěma lety byla u ní zahájena léčba dupilumabem. Skóre EASI (Eczema Area and Severity Index) při zahájení terapie dosahovalo hodnoty 54 bodů. V 16. týdnu bylo splněno tzv. EASI 50, tedy zlepšení projevů oproti výchozímu stavu o více než 50 %. K dalšímu zmírnění příznaků došlo ve 24. týdnu, kdy byly projevy zlepšeny o více než 75 %. Při poslední kontrole v lednu 2022, tedy po více než dvou letech léčby, bylo EASI 5,2. Současně došlo i ke zmírnění astmatických obtíží.

 

Klíčová slova

atopická dermatitida, dupilumab

 

SUMMARY

A case of a patient with a severe form of atopic dermatitis is presented. Dupilumab therapy was started more than two years ago. The EASI (Eczema Area and Severity Index) score at the start of therapy was 54 points. The so-called EASI 50 was met in the 16th week, i.e., an improvement in symptoms more than 50%. Further reduction of symptoms occurred at week 24. At the last inspection on January 2022, after more than two years therapy, EASI was 5.2 points. At the same time asthmatic symptoms were reduced.

 

Key words

atopic dermatitis, dupilumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM