Těžká forma psoriázy léčená brodalumabem po selhání předchozí biologické terapie - kazuistika

03/2022

Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Psoriasis vulgaris je chronické zánětlivé onemocnění postihující 2-4 % středoevropské populace. V posledních letech došlo k velkému pokroku v pochopení patofyziologických mechanismů vzniku psoriázy, což mělo za následek objevení biologické terapie. Aktuálně je k dispozici několik biologických přípravku blokujících různé cytokiny, jako je například tumor nekrotizující faktor α (TNF-α) nebo interleukiny (IL) 17 a 23. Jsme proto schopni nabídnout účinnou terapii i těm nejtěžším pacientům. V kazuistice je popsán případ 32leté pacientky s těžkou formou psoriázy reagující vždy jen přechodně na biologickou léčbou, která je aktuálně léčena brodalumabem s velmi dobrým účinkem.

 

Klíčová slova

psoriáza, brodalumab, biologická terapie

 

SUMMARY

Psoriasis vulgaris is a chronic inflammatory disease affecting 2-4% of central European population. In the last years there has been a big progress in understanding the pathophysiology mechanisms of psoriasis which had as a result the discovery of biologic therapy. Currently we have available several biologic drugs which are blocking several cytokines like tumor necrosis factor α (TNF-α) or interleukin (IL) 17 and 23. This means, that we can be able to offer effective therapy even in the most severe cases. In this case report we describe the case of a 32year old female patient with severe type of psoriasis responding always temporally to biologic therapy, which is currently treated with brodalumab with very good effect.

 

Key words

psoriasis, brodalumab, biologic therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM