Těžká hidradenitis suppurativa u 15letého chlapce s úspěšnou léčbou adalimumabem – kazuistika

02/2024

MUDr. Michaela Chmelíková

DermatoveneroLogická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické zánětLivé a neinfekční onemocnění projevující se zánětovými noduLy, abscesy a píštěLemi v intertriginózních Lokalitách. Hidradenitis suppurativa má významný negativní dopad na kvalitu života pacientů i jejich rodin. Roky byLa hidradenitis suppurativa považována za onemocnění dospělé populace, dnes však již víme, že někteří pacienti mají projevy již v pubertálním či prepubertáLním věku. Kazuistika popisuje případ 15Letého chlapce s hidradenitis suppurativa úspěšně Léčeného přípravkem adaLimumab, který užívá nyní sedm měsíců. Tímto čLánkem poukazujeme na důLežitost včasné diagnostiky a zahájení vhodné terapie, abychom předeš-li nevratným změnám a negativnímu psychosociáLnímu dopadu.

 

KLíčová slova

hidradenitis suppurativa, děti, adaLimumab, dávkování

 

SUMMARY

Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic inflammatory and non-infectious disease, manifested by inflammatory nodules, abscesses and fistulas in intertriginous areas. HS has a negative impact on the quality of life of patients and their families. For years HS has been known as disease of an adults, but today we have evidence that some patients have onset during puberty or even earlier. This article describes the case of a 15-year-old boy with HS successfully treated with adalimumab, which he has been taking for 7 months. I point out the importance of early diagnosis and initiation of appropriate therapy to prevent irreversible changes.

 

Key words

hidradenitis suppurativa, children, adalimumab, dosage

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM