TNF inhibitory v léčbě psoriatické artritidy

04/2017

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň a Ústav farmakologie 2. LF UK, Plzeň

 

SOUHRN

Psoriatická artritida je zánětlivá artritida ze skupiny seronegativních spondylatropatií, asociovaná s psoriázou. K jejímu vývoji dochází asi u 15 % pacientů s kožní psoriázou, nicméně může se objevit i pacientů bez kožní psoriázy, zejména u těch s pozitivní rodinnou anamnézou. K rozvoji artritidy u dospělých dochází zpravidla mezi 30. a 50. rokem života a riziko vzniku onemocnění se neliší u mužů a žen. Psoriatická artritida může postihovat jakýkoliv kloub v těle, perzistující kloubní zánět může vést k těžkému kloubnímu poškození s poklesem funkčních schopností pacienta a disabilitou. Vzhledem k možným dlouhodobým následkům neléčené či špatně léčené psoriatické artritidy představuje včasná a účinná léčba naprostou nutnost. Dostupné léky zahrnují nesteroidní antirevmatika, intraartikulárně aplikované glukokortikoidy, konvenční i biologické chorobu modifikující léky. Na našem trhu je k dispozici všech pět originálních inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (tumor necrosis factor, TNF) a dva biosimilární inhibitory TNF. Inhibitory TNF jsou doporučeny jako biologické léky první linie Evropskou ligou proti revmatismu (European League Against Rheumatism, EULAR) i Českou revmatologickou společností ČLS JEP Jejich účinnost je podle zkušeností s léčbou revmatoidní artritidy přibližně srovnatelná a volba přípravku zahrnuje preference pacienta s ohledem na cestu aplikace a frekvenci podávání, regulační otázky a limity a rovněž rozdílný účinek jednotlivých přípravků na kožní syndrom.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

psoriatická artritida, klinický obraz, léčba, inhibitory TNF

 

SUMMARY

Psoriatic arthritis is inflammatory arthritis that is associated with psoriasis. It is one of the five types of spondylarthropaties that occurs in about 15 percent of patients who have skin psoriasis, but can occur in people without skin psoriasis, particularly in those who have relatives with psoriasis. Psoriatic arthritis usually develops between ages 30 to 50, men and women are equally at risk. Psoriatic arthritis can affect any joint in the body, and symptoms vary from person to person. Persistent joint inflammation can lead to severe joint damage, functional decline and disability. Available treatments include nonsteroidal antirheumatic drugs, intraarticular corticosteroids and conventional and biologic disease modifying antirheumatic drugs. All five of the original TNF and two biosimilar are available for use in patients with psoriatic arthritis in the Czech Republic. They are currently recommended as first line biologics by EULAR (European League against Rheumatism) and Czech Rheumatologic Society. The efficacy of the drugs for the arthritis appears comparable and the choice of agent is based upon patient preferences for route and frequency of administration, regulatory requirements and limitations. There may be a differential effect on the skin, which should be incorporated into the choice of agent.

 

KEY WORDS

psoriatic arthritis, clinical presentation, treatment, TNF inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM