Tocilizumab v léčbě juvenilní idiopatické artritidy

02/2019

MUDr. Hana Malcová, Ph.D.; MUDr. Dita Cebecauerová, Ph.D.; MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.

Oddělení revmatologie dětí a dospělých LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Tocilizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka, která působí jako antagonista receptoru pro interleukin 6. Jak ve Spojených státech amerických, tak v Evropě je schválen pro léčbu dvou podtypů juvenilní idiopatické artritidy, systémové juvenilní idiopatické artritidy a polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy od dvou let věku. Článek podává přehled o použití tocilizumabu v léčbě těchto forem juvenilní idiopatické artritidy a dokládá jeho pozitivní účinek na příkladu jednoho pacienta. Kazuistika představuje čtyřletého chlapce se systémovou juvenilní idiopatickou artritidou a nedostatečným efektem konvenční léčby nesteroidními antirevmatiky, systémovými kortikoidy a metotrexátem, u něhož došlo během dvou měsíců ke stabilizaci onemocnění díky zahájení léčby tocilizumabem. Během dalších 12 měsíců podávání léčby pacient dosáhl klinické remise onemocnění. Zavedení moderních léčebných možností v podobě blokády cytokinů významně zlepšilo kvalitu života i prognózu pacientů především s nejtěžšími formami juvenilní idiopatické artritidy. Tocilizumab rozšiřuje spektrum léčebných možností u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou, kteří nereagují dostatečně na léčbu konvenčními protirevmatickými chorobu modifikujícími léky a inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru.

 

Klíčová slova

interleukin 6, juvenilní idiopatická artritida, tocilizumab

 

SUMMARY

Tocilizumab is a recombinant humanized monoclonal antibody that acts as a receptor antagonist for interleukin 6. Both in the United States of America and in Europe, it is approved for the treatment of 2 subtypes of juvenile idiopathic arthritis, systemic juvenile idiopathic arthritis and polyarticular juvenile idiopathic arthritis ≥ 2 years of age. This article provides an overview of the use of tocilizumab in the treatment of some forms of juvenile idiopathic arthritis and demonstrates its positive effect on the example of 4 year-old boy with systemic juvenile idiopathic arthritis. Our case report describes the successful therapy with tocilizumab after failure of conventional treatment including non-steroidal anti-inflammatory drugs, systemic corticosteroids and methotrexate. The disease was under control after two months of tocilizumab initiation. During further 12 months of treatment, the patient reached a clinical remission of the disease. The introduction of modern treatment options in the form of cytokine inhibitors significantly improved the quality of life and prognosis of patients, particularly with the most severe forms of juvenile idiopathic arthritis. Tocilizumab extends the range of treatment options in patients with juvenile idiopathic arthritis who do not respond adequately to conventional anti-rheumatic disease modifying drugs and tumor necrosis factor inhibitors.

 

Key words

interleukin 6, juvenile idiopathic arthritis, tocilizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM