Tofacitinib s prodlouženým uvolňováním - nová možnost v léčbě revmatoidní artritidy

06/2021

Doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.

Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Klinická účinnost tofacitinibu, jako prvního inhibitoru Janusových kináz schváleného pro léčbu revmatoidní artritidy (RA), byla podpořena řadou klinických hodnocení u pacientů s RA naivních na léčbu i po selhání terapie konvenčními syntetickými a biologickými chorobu modifikujícími léky. Bylo dosaženo rychlého nástupu účinku, s poklesem a dlouhodobým udržením nízké klinické aktivity a zpomalení rentgenové progrese. Formulace tofacitinibu s prodlouženým uvolňováním v dávce 11 mg jedenkrát denně představuje lék s porovnatelnou účinností jako tofacitinib s rychlým uvolňováním v dávce 5 mg dvakrát denně. U pacientů, kteří s terapií tofacitinibem s prodlouženým uvolňováním v kombinaci s methotrexátem dosáhli nízké aktivity choroby nebo remise, byla prokázána jeho dlouhodobá účinnost a bezpečnost i po následném ukončení podávání methotrexátu. Formulace tofacitinibu s prodlouženým uvolňováním v běžné klinické praxi navíc zlepšuje adherenci k léčbě a představuje tak důležitý krok v dosažení terapeutického cíle v léčbě RA.

 

Klíčová slova

tofacitinib, prodloužené uvolňování, revmatoidní artritida, účinnost, bezpečnost

 

SUMMARY

The clinical efficacy of tofacitinib, the first inhibitor of Janus kinase approved for the treatment of rheumatoid arthritis (RA), has been supported by several clinical trials in treatment naive RA or in RA patients with inadequate response to conventional synthetic and biological disease-modifying drugs. A rapid clinical response, decrease, and long-term maintenance of low clinical activity and inhibition of radiographic progression were demonstrated. The formulation of extended-release tofacitinib 11 mg once daily is the drug with non-inferior efficacy to the original 5 mg twice daily fast-release formulation. In patients achieving low disease activity or remission on extended-release tofacitinib in combination with methotrexate, its long-term efficacy and safety were demonstrated following methotrexate discontinuation. In addition, the extended-release formulation of tofacitinib in routine clinical practice improves adherence to therapy and thus represents an essential step in achieving the therapeutic target in the treatment of RA.

 

Key words

tofacitinib, extended release, rheumatoid arthritis, efficacy, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM