Transplantace inzulín produkující tkáně

01/2019

MUDr. Peter Girman, Ph.D.

Centrum diabetologie, Klinika diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

SOUHRN

Cílem inzulínové léčby diabetů je dosáhnout dlouhodobé normalizace glukózového metabolismu nebo se jí alespoň co nejvíce přiblížit. V současné době jsou transplantace pankreatu a nověji také transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků jedinými efektivními metodami, které dokáží u pacientů s diabetem 1. typu normalizovat nebo téměř normalizovat glykemie, a to bez rizika hypoglykemií a bez každodenního úsilí spojeného s monitorováním glykemií a podáváním inzulinu. Obě metody jsou ovšem limitované počtem vhodných dárců s mozkovou smrtí a obě vyžadují celoživotní imunosupresivní léčbu. U vhodně zvolených příjemců jsou dlouhodobé výsledky orgánové transplantace pankreatu velmi dobré. Za pět let od transplantace nepotřebuje inzulinovou léčbu až 80 % pacientů. Transplantace Langerhansových ostrůvků je sice pro pacienta jako zákrok jednodušší, ale procento pacientů, u kterých může být inzulinová léčba zcela přerušena, je zatím menší.

 

Klíčová slova

transplantace pankreatu, transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků, diabetes mellitus

 

SUMMARY

The aim of the diabetes treatment by intensified insulin regimen is to achieve long term normalization of glucose metabolism or at least to approach it as much as possible. Both pancreas and islet transplantation represent effective treatment modalities resulting in normoglyceamia in most of the recipients without a risk of severe hypoglycemia and everyday effort associated with glucose monitoring and insulin administration. The methods are limited by number of brain-dead donors and lifelong immunosuppressive treatment. Long term patient and graft survival rafter pancreas transplantation is excellent, resulting in more than 80% of recipient being free of exogenous insulin after 5 years. On the other hand, islet of Langerhans transplantation, as much safe and less invasive treatment, results in lower number of patients, in whom insulin treatment can be stopped.

 

Key words

pancreas transplantation, islet of Langerhans transplantation, diabetes mellitus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM