Transplantace stolice v terapii idiopatických střevních zánětů

04/2018

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE I.V.F. a.s., a 1. LF UK, Praha Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Fekální transplantace se stala preferovanou léčebnou modalitou u nemocných s recidivujícími infekcemi bakterií Clostridium difficile. Postavení této léčebné metody u jiných poruch trávicího ústrojí, jako jsou idiopatické střevní záněty nebo syndrom dráždivého tračníku, je stále předmětem klinického výzkumu. V přehledném článku je zmíněn potenciální význam fekální transplantace u pacientů s mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou. Na rozdíl od výsledků zjištěných u klostridiové infekce, je nutné v případě pacientů s ulcerózní kolitidou k dosažení klinického účinku transplantaci opakovat a užívat transplantát získaný od více nepříbuzenských dárců. Jednoznačné místo v terapii ulcerózní kolitidy musí určit až výsledky probíhajících kontrolovaných klinických studií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

fekální transplantace, idiopatické střevní záněty, ulcerózní kolitida, střevní mikrobiota

 

SUMMARY

Fecal transplantation has become a preferring therapeutic method in patients with recurrent Clostridium difficile infection. Positioning of the fecal transplantation in other gastrointestinal disorders, like inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome, remains in the focus on the clinical research. In the review article a therapeutic potential of fecal transplantation in patients with mild to moderate ulcerative colitis is discussed. In the difference from recurrent Clostridium difficile infection a patient with ulcerative colitis require a repetitive fecal transplantations procedure and to use a multidonor fecal material from un-relationship donors. The clear position of the fecal transplantation must be clarified on the ongoing clinical studies.

 

KEY WORDS

fecal transplantation, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, intestinal microbiota

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM