„Treat to target“ v léčbě postmenopauzální osteoporózy aneb jak dlouho léčit osteoporózu

02/2018

Mgr. Květa Kroupová1; prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.2

1. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové

2. Osteocentrum LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Target i goal se z angličtiny překládá jako „cíl“. Je však rozdíl mezi target a goal pro léčbu chronického onemocnění. Například goal - cíl léčby diabetů je prevence diabetických komplikací, target je hodnota glykovaného hemoglobinu (měřitelná hodnota); goal pro léčbu hypercholesterolemie je prevence kardiovaskulárních komplikací, zatímco cíl - target je hodnota LDL cholesterolu. U léčby osteoporózy známe cíl, kterým je prevence zlomenin. Není však určen target, tedy měřitelný, jasně hodnotitelný parametr pro stratifikaci rizika a cíl léčby. Hodnota T-skóre < 2,5 SD (standardní odchylka) je hranice pro stanovení diagnózy osteoporózy a zároveň je to indikační práh pro nasazení antiresorpční terapie. Známá je ale skutečnost, že většina pacientek utrpí frakturu v pásmu osteopenie, která je mimo diagnostické i indikační rozmezí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

délka léčba osteoporózy, treat to target, hustota kostní hmoty (bone mineral density, BMD), FRAX, riziko fraktury, osteoporotické fraktury, mnohočetné fraktury

 

SUMMARY

Target and goal translate as the same. There is a difference between the target and goal in the treatment of chronic disease. For example - the goal for diabetes mellitus treatment is the prevention of diabetic complications, the target is glycated haemoglobin (measurable value), the goal for hypercholesterolemia treatment is the prevention of cardiovascular events and the target is LDL cholesterol. The goal for osteoporosis treatment is fracture prevention. A measurable target for treatment and risk stratification is missing. T-score value is a threshold for the diagnosis of osteoporosis and also an indication criterion for the initiation of treatment. Even though most fractures occur in women with osteopenia.

 

KEY WORDS

how long to treat osteoporosis, treat to target, bone mineral density (BMD), FRAX, risk fractures, osteoporosis fractures, multiple fractures

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM