Tromboembolická nemoc - současné možnosti terapie

06/2021

MUDr. Petr Kessler

Oddělení hematologie a transfuziologie, Nemocnice Pelhřimov

 

SOUHRN

Tromboembolická nemoc zahrnující hlubokou žilní trombózu a plicní embolii je tradičně léčena nízkomolekulárním heparinem následovaným antagonistou vitaminu K (v České republice warfarinem). Protože plný antitrombotický účinek warfarinu nastupuje později než účinek antikoagulační, je nutné překrytí obou léků po dobu nejméně pěti dnů. Velkými nevýhodami warfarinu jsou významná interindividuální a intraindividuální variabilita účinku a četné interakce s léky a potravinami. Je tedy nutné laboratorní monitorování účinnosti warfarinu. Nový přístup k léčbě tromboembolické nemoci byl umožněn přímými perorálními antikoagulancii, která jsou charakterizována rychlým nástupem antitrombotického účinku, širokým terapeutickým oknem a omezeným počtem lékových interakcí. Většinou není nutné laboratorní sledování. Těhotné ženy a pacienti s aktivním maligním nádorem a tromboembolickou nemocí vyžadují specifický léčebný přístup.

 

Klíčová slova

tromboembolická nemoc, LMWH, warfarin, přímá perorální antikoagulancia

 

SUMMARY

Venous thromboembolism (involving deep vein thrombosis and pulmonary embolism) is traditionally treated with low molecular heparin followed by vitamin K antagonist (warfarin in Czech Republic). The overlap of these two therapies for at least five days is required because the full antithrombotic effect of warfarin occurs later, than the anticoagulant effect. The major disadvantages of warfarin include significant inter-individual and intra-individual variability of effectivity and numerous drug and food interactions. The laboratory monitoring of warfarin effect is thus required. The new approach to the treatment of venous thromboembolism has been enabled by the direct oral anticoagulants, which are characterized by rapid onset of antithrombotic effect, large therapeutic window, and limited number of interactions with drugs. The laboratory monitoring is generally not required. Pregnant women and patients with active cancer and venous thromboembolism deserve specific therapeutic approach.

 

Key words

venous thromboembolism, LMWH, warfarin, direct oral anticoagulants

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM