Tromboembolismus a COVID-19

06/2021

MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie FN Brno

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 vedlo ke vzniku celosvětové pandemie spojené s významnou morbiditou i mortalitou. Od počátku bylo známo, že je spojeno i s vysokým rizikem vzniku trombózy, a to jak žilní, tak tepenné. S chorobou spojená koagulopatie s náchylností k trombóze je velmi komplexní geneze a zahrnuje působení viru, respektive i reakci napadeného organismu na různých místech krevního srážení. To vedlo od počátku k definování léčebných postupů ve snaze zamezit protrombotické tendenci. Tento přehled shrnuje názory na patofyziologii koagulopatie spojené s COVID-19 a taktéž různá doporučení pro profylaxi a léčbu takto indukovaného tromboembolismu.

 

Klíčová slova

onemocnění COVID-19, trombóza, patofyziologie, profylaxe, léčba

 

SUMMARY

A disease COVID-19 associated with SARS-CoV-2 coronavirus infection led to world spread pandemic situation connected with considerable morbidity and mortality. It has been associated with high risk of thrombosis, both venous and arterial, started with an initial information. Disease connecting coagulopathy with thrombotic tendency is with very complex pathophysiology and it includes as well as virus action and also reaction of attached organism in different places of haemostasis. This review summarizes recent opinions to pathophysiology on COVID-19 associated coagulopathy and also recent overview of guidelines for management of prophylaxis and treatment of such induced thromboembolism.

 

Key words

disease COVID-19, thromboembolism, pathophysiology, prophylaxis, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM