Trombofilní stavy v graviditě

06/2021

MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D.

Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a lékařské diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Tromboembolické příhody patří mezi nejobávanější komplikace v těhotenství a jsou stále na předních místech mateřské morbidity a mortality v civilizovaných zemích. Zvýšené riziko hluboké žilní trombózy v těhotenství je dáno jak fyziologickými změnami během gravidity, tak přidruženými rizikovými faktory. V graviditě se také často trombofilní stavy poprvé manifestují. Trombofílie je vrozená či získaná porucha hemostatického mechanismu, charakterizovaná zvýšenou tendencí ke krevnímu srážení a trombotizaci. V těhotenství trombofilie zvyšuje nejen riziko vzniku žilní tromboembolické příhody, ale také riziko vzniku dalších chorobných stavů spojených s nitrocévní trombogenezí.

 

Klíčová slova

trombofilie, venózní tromboembolismus, těhotenství, tromboprofylaxe, preeklampsie

 

SUMMARY

Thromboembolic events are among the most feared complications of pregnancy and are still at the forefront of maternal morbidity and mortality in civilized countries. The increased risk of deep vein thrombosis in pregnancy is due to both physiological changes during pregnancy and associated risk factors. Thrombophilic conditions are also often manifested for the first time in pregnancy. Thrombophilia is a congenital or acquired disorder of the hemostatic mechanism, characterized by an increased tendency for blood clotting and thrombosis. In pregnancy, thrombophilia exceeds not only the risk of a venous thromboembolic event, but also the risk of other conditions associated with intravascular thrombogenesis.

 

Key words

thrombophilia, venous thromboembolism, pregnancy, thromboprophylaxis, preeclampsia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM