Účinek benralizumabu u těžkého eosinofilního asthma bronchiale – kazuistika

02/2023

MUDr. Věra Bártová

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Těžkou formou asthma bronchiale trpí zhruba 5-10 % populace astmatiků. V kazuistice je popsán případ pacientky s těžkým perzistujícím eosinofilním nealergickým asthma bronchiale, u které po zahájení biologické léčby benralizumabem došlo k úplnému vymizení akutních exacerbací a celkovému zlepšení kvality života.

 

Klíčová slova

těžké refrakterní asthma bronchiale, benralizumab

 

SUMMARY

Roughly 5-10% of the asthmatic population suffers from a severe form of bronchial asthma. The case report describes the case of a patient with severe persistent eosinophilic non-allergic bronchial asthma, in whom, after the use of biological treatment - benralizumab - there was a complete disappearance of acute exacerbations and an overall improvement in the quality of life.

 

Key words

severe refractory bronchial asthma, benralizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM