Účinek tocilizumabu u pacientky s kortikorezistentní temporální arteriitidou

01/2018

MUDr. Kateřina Kubínová

Revmatologický ústav Praha Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

V kontextu dostupných znalostí o obrovskobuněčných arteriitidách předkládá tato kasuistika úskalí diagnostiky temporální arteriitidy u 78leté pacientky a komplikovaný průběh její léčby. Glukokortikoidní terapie v adekvátní dávce nepřinesla očekávanou redukci zánětlivé aktivity, ani regresi klinických příznaků. Po vyloučení ostatních možných příčin onemocnění byla po rozvaze indikována terapie tocilizumabem, který byl v této indikaci recentně schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Podání tohoto léku vedlo k výraznému zlepšení příznaků i laboratorních parametrů. Pacientka byla posléze převedena na terapii perorálním metotrexátem za udržení remise symptomů i humorální aktivity. Závěrem je obecně diskutována problematika současných léčebných možností tohoto onemocnění.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

obrovskobuněčná arteriitida, temporální arteriitida, tocilizumab

 

SUMMARY

This case report presents in the context of the recent knowledge of giant cell arteritis the diagnostic challenge of temporal arteritis in 78-year-old patient and describes her complicated treatment. Glucocorticoid therapy at an adequate dose has not provided the expected reduction of inflammatory activity or improvement of clinical status. After exclusion of other possible causes of the ongoing disease, the therapy with tocilizumab, which was recently approved by the US Food and Drug Administration, was indicated. Treatment with this drug has led to significant improvement of clinical symptoms and laboratory parameters. The patient was later switched to oral methotrexate therapy, remaining in remission of symptoms and humoral activity. The current options of the treatment of this disease are discussed at the end of the letter.

 

KEY WORDS

giant cell arteritis, temporal arteritis, tocilizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM