Účinná a dobře tolerovaná léčba hypertenze u obézní pacientky – kazuistika

01/2024

MUDr. Petra Vysočanová

Interní kardioiogická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Obezita je jednou s častých příčin zvyšujících krevní tlak. Hypertenze u obézních pacientů je často obtížně léčitelná, sůl-senzitivní, provázejí ji častěji orgánové komplikace, zvýšená aktivita sympatiku a renin angiotenzinového systému, také hyperinzulinemie a hyperleptinemie. Fixní kombinace telmisartanu 80 mg a indapamidu 2,5 mg je jednou s možností účinné léčby hypertenze u obézních. Hlavní předností spojení těchto dvou léků je velmi spolehlivý efekt po dobu celých 24 hodin denně, jejich bezpečnost a dobrá tolerance. Další předností je absence negativního metabolického působení, vliv na snížení kolísání krevního tlaku, kardiovaskulární protektivita telmisartanu se současným příznivým ovlivněním inzulinové senzitivity.

 

Klíčová slova

hypertenze, obezita, fixní kombinace, telmisartan, indapamid, noční směny

 

SUMMARY

Obesity is one of the main causes of arterial hypertension, especially „difficuLt-to-treat" hypertension. The initial therapy of hypertension with 2 antihypertensive agents in a single-pill combination is preferred in most hypertensive patients. The choice of the drugs should consider the cardiovascular protection, the absence of negative metabolic effects, safety, and efficacy in obese patients with impaired renin-angiotensin system, sympathomimetic hyperactivity and hyperinsulinemia a hyperleptinemia. The single-pill combination of telmisartan 80 mg and indapamide 2.5 mg presents suitable option for effective and very well tolerated treatment of hypertension. Telmisartan improves cardiometabolic profile in obese hypertensive patients by improving insulin sensitivity and indapamide is metabolically neutral diuretic. The main advantage of the combination of these two drugs in clinical practice is a very effective blood pressure reduction lasting more than 24 hours, and good tolerance.

 

Key words

hypertension, obesity, fixed combination, telmisartan, indapamide, night shifts

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM