Účinnost secukinumabu u různých domén u psoriatické artritidy

03/2023

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Psoriatická artritida (PsA) se manifestuje řadou skeletálních a mimoskeletálních projevů, přičemž mezi druhou skupinu patří postižení kůže, nehtů, dále pak akutní přední uveitida a idiopatické střevní záněty. Jde o heterogenní onemocnění s rozlišnou závažností projevů. Autor hodnotí účinnost secukinumabu u jednotlivých domén PsA, a to konkrétně u artritidy, rentgenové progrese, vlivu na entezitidy, daktylitidy, axiální postižení a na nehtovou psoriázu. U každé z těchto domén uvádí data z randomizovaných kontrolovaných studií a doplňuje je výsledky z národního registru biologické léčby ATTRA. Na našem pracovišti jsme sledovali dlouhodobou účinnost celkem u 426 pacientů s PsA. Přežívání na léčbě bylo po třech letech 64,6 %. Po dvou letech léčby došlo k signifikantnímu poklesu skóre aktivity choroby u 28 kloubů vypočteného podle hladiny C-reaktivního proteinu (Disease Activity Score in 28 joint for rheumatoid arthritis using C-reactive protein, DAS28-CRP-FW), přičemž 54 % pacientů splňovalo kritéria remise (DAS28-CRP-FW < 2,6) a 74,8 % pak kritérium stavu nízké aktivity DAS28-CRP-FW < 3,2). V registru ATTRA byly dostupné údaje o přítomnosti entezitidy paty u 417 pacientů. Entezitida paty se na začátku léčby vyskytovala u 12,2 % pacientů po 24 měsících léčby, pak u 1,5 % pacientů. Daktylitida se vyskytovala v registru ATTRA na začátku léčby u 22 % pacientů a po dvou letech léčby se snížila na 4,7 %. Střední a závažné postižení nehtů se v registru ATTRA se vyskytovalo u 33,2 % pacientů na začátku léčby a u 33,2 % pacientů a po dvou letech léčby u 3,8 % pacientů.

 

Klíčová slova

psoriatická artritida, terapie, secukinumab

 

SUMMARY

Psoriatic arthritis (PsA) is characterized by a number of skeletal and extra-skeletal manifestations, which include skin and nail involvement, acute anterior uveitis, and idiopathic intestinal inflammation. These are heterogeneous diseases that vary in the severity of their manifestations. The author assesses the efficacy of secukinumab across different domains of PsA, such as arthritis, radiographic progression, the effect on enthesitis, dactylitis, axial involvement, and nail psoriasis. The article presents data from randomized controlled trials and complements them with results from the ATTRA National Registry of Biologic Therapies. At our institution, we have monitored the long-term efficacy in a total of 426 patients with PsA. Survival on treatment at three years was 64.6%. After two years of treatment, there was a significant decrease in the Disease Activity Score in 28 joints calculated using C-reactive protein (DAS28-CRP-FW) for rheumatoid arthritis, with 54% of patients meeting remission criteria (DAS28-CRP-FW < 2.6) and 74.8% meeting criteria for low disease activity status (DAS28-CRP-FW < 3.2). Data on the presence of heel enthesitis in 417 patients were available in the ATTRA registry. Heel enthesitis was present in 12.2% of patents at the start of treatment and then in 1.5% of patients after 24 months of treatment. Dactylitisoccurred in 22% of patients in the ATTRA registry at the start of treatment and decreased to 4.7% after two years of treatment. Moderate and severe nail involvement was reported in 33.2% of patients in the ATTRA registry at the start of treatment, and this decreased to 3.8% of patients after two years of treatment.

 

Key words

psoriatic arthritis, therapy, secukinumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM