Úloha amniové membrány v léčbě chronických ran u pacientů s diabetem

01/2023

MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA

Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

SOUHRN

Syndrom diabetické nohy je závažnou pozdní komplikací diabetů, která je příčinou vysoké morbidity a mortality pacientů s diabetem. Komplexní terapie zahrnuje maximální odlehčení postižené končetiny, léčbu infekce a ischemie, kompenzaci diabetů a v neposlední řadě i terapii lokální. I přes tuto komplexní léčbu je však hojení defektů v rámci syndromu diabetické nohy stále neuspokojivé, proto se hledají nové způsoby léčby. V posledních letech došlo k významnému pokroku v oblasti použití kožních náhrad, přičemž využití amniové membrány v léčbě chronických ran u pacientů s diabetem se ukázalo jako účinné a je v současnosti také hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, chronická rána, amniová membrána

 

SUMMARY

Diabetic foot is a serious late complication of diabetes that causes high morbidity and mortality in patients with diabetes. Complex therapy includes offloading of the affected foot, treatment of infection and ischemia, compensation of diabetes and, last but not least, local therapy. However, despite this complex treatment, the wound healing of diabetic foot is still unsatisfactory, so new methods of treatment are being sought. In recent years, significant progress has been made in the use of skin substitutes, whereas the use of amniotic membrane in the treatment of chronic wounds in patients with diabetes is effective and currently being reimbursed by the public health system.

 

Key words

diabetes mellitus, chronic wound, amniotic membrane

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM