Úloha venofarmak v komplexní terapii těžké formy chronické žilní insuficience

01/2022

MUDr. Barbora Grauová, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Chronická žilní insuficience je onemocnění s vysokou prevalencí. Nejzávažnější formou je klinické stadium bércového vředu. Jeho vznik je multifaktoriální, podílí se na něm řada vzájemně se potencujících faktorů. Tvoří tak komplikovaný etiopatogenetický systém s projevy jak na úrovni makrocirkulace, tak mikrocirkulace. Proto musí být terapie komplexně zaměřená jak na jednotlivé faktory, tak na kauzalitu vzniku onemocnění. U nejtěžších stadií onemocnění je nezastupitelná též úloha venofarmak.

 

Klíčová slova

posttrombotický syndrom, chronická žilní insuficience, venofarmaka

 

SUMMARY

Chronic venous insufficiency is a disease with a high prevalence. The most severe form is the clinical stage of leg ulcer. Its formation is multifactorial, a number of mutually potentiating factors are involved in it. Thus, they form a complicated etiopathogenetic system with manifestations at both the level of macrocirculation and microcirculation. Therefore, therapy must be comprehensively focused on both individual factors and the causality of the onset of the disease. In the most severe stages of the disease, the role of venoactive drugs is also irreplaceable.

 

Key words

postthrombotic syndrome, chronic venous insufficiency, venoactive drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM