Úspěšná léčba abataceptem u pacienta s předchozími septickými komplikacemi při biologické léčbě - kasuistika

04/2017

MUDr. Mária Filková, Ph.D.

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Abatacept je biologický chorobu modifikující lék (biological disease-modifying anti-rheumatic drugs, bDMARD) účinný u pacientů s revmatoidní artritidou. Abatacept má dobrou klinickou účinnost u pacientů s nedostatečným účinkem syntetických chorobu modifikujících léků a inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa a má setrvalý klinický účinek srovnatelný s ostatními bDMARD. Abatacept má dobrý bezpečnostní profil včetně rizika závažných infekcí u pacientů s nedostatečným účinkem předchozí léčby a je vhodnou volbou u pacientů po opakovaných závažných infekčních komplikacích.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

abatacept, revmatoidní artritida, infekce

 

SUMMARY

Abatacept is a biologic disease modifying antirheumatic drug (bDMARD) effective in treatment of rheumatoid arthritis. Abatacept is of significant clinical and functional benefit in patients who had an inadequate response to previous synthetic disease modifying antirheumatic drugs or tumor necrosis factor a inhibitors with sustained clinical efficacy comparable with other bDMARDs. It has a good safety profile including risks of serious infections in patients with previous treatment failure and appears a suitable treatment option in patients with previous infectious complications.

 

KEY WORDS

abatacept, rheumatoid arthritis, infection

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM