Úspěšná léčba adalimumabem u pacienta s psoriázou, akné a sakroiliitidou

01/2023

MUDr. Jorga Fialová1-2; MUDr. Martina Kojanová, Ph.D.1; MUDr. Liliana Šedová3

1Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

3Revmatologický ústav Praha

 

SOUHRN

Psoriáza je chronické imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění spojené s vysokou expresí prozánětlivých cytokinů. Pacienti často trpí psoriatickou artritidou. Akné je časté multifaktoriální zánětlivé kožní onemocnění adolescentů, u kterého podle nových poznatků hraje klíčovou roli imunitní systém. Prezentujeme případ pacienta, u kterého vzplanutí psoriázy bylo doprovázeno těžkým průběhem akné a následně sakroiliitidou. Léčba adalimumabem vedla k potlačení projevů všech tří onemocnění a remise trvá již 56 měsíců.

 

Klíčová slova

psoriáza, akné, sakroiliitida, adalimumab

 

SUMMARY

Psoriasis is a chronic immune-mediated inflammatory disease associated with high expression of proinflammatory cytokines. Patients often suffer from psoriatic arthritis. Acne is a frequent multifactorial inflammatory skin disease of adolescents, in which, according to new findings, the immune system plays a key role. We present the case of a patient in whom a flare-up of psoriasis was accompanied by a severe course of acne followed by sacroiliitis. Treatment with adalimumab resulted in remission in all three modalities and the condition persists after 56 months of treatment.

 

Key words

psoriasis, acne, sacroiliitis, adalimumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM