Úspěšná léčba těžké formy hidradenitis suppurativa adalimumabem

05/2017

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Hidradenitis suppurativa je chronické kožní onemocnění, které se projevuje tvorbou zánětlivých nodulů, secernujících píštělí, abscesů v oblastech s výskytem velkých potních žláz a následně se vznikem jizev, případně fibrotických pruhů. Onemocnění pacienty významně omezuje a snižuje kvalitu jejich života. V poslední době byla prokázána účinnost u biologických léků, z nichž adalimumab byl schválený k léčbě hidradenitis suppurativa. Předkládáme kasuistiku pacienta s těžkou formou hidradenitis suppurativa úspěšně léčeného adalimumabem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hidradenitis suppurativa, léčba, adalimumab

 

SUMMARY

Hidradenitis suppurativa is a chronic skin disease, which is manifested by the formation of inflammatory nodules, secreting fistulas, abscesses in areas with large sweat glands and consequently the formation of scars or fibrotic lanes. Disease significantly reduces patients and reduces the quality of life of affected patients. Recently, efficacy has been demonstrated in biological drugs, of which adalimumab has been approved for the treatment of hidradenitis suppurativa. We report the patient's case with a severe hidradenitis suppurativa treated successfully with adalimumab.

 

KEY WORDS

hidradenitis suppurativa, treatment, adalimumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM