Úspěšná léčba těžké formy psoriázy brodalumabem po selhání všech modalit konvenční systémové terapie – kazuistika

05/2023

MUDr. Jan Hugo, Ph.D.

DermatoveneroLogická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Tato kazuistika popisuje případ pacienta, u kterého se během několika let progresivně vyvinula závažná forma ložiskové psoriázy. U pacienta postupně selhaly všechny možnosti konvenční systémové terapie. Kontrolu nad onemocněním přinesla až terapie brodalumabem, který kromě zhojení kožního postižení dokázal potlačit i intenzivní pruritus. Pacient je aktuálně léčen brodalumabem již déle než 4,5 roku, efekt je dlouhodobě stabilní, dosud bez jakýchkoli nežádoucích účinků.

 

Klíčová slova

psoriáza, biologická terapie, brodalumab, pruritus

 

SUMMARY

This case report describes a patient in whom a severe form of plaque psoriasis developed progressively over several years. ALL conventional systemic therapies have subsequently failed in this patient. The control over the disease was achieved only after therapy with brodalumab, which, in addition to clearing the skin involvement, was able to suppress the intense pruritus. The patient is currently on brodalumab therapy for more than 4.5 years, the effect is stable in the long term, without any side effects so far.

 

Key words

psoriasis, biological therapy, brodalumab, pruritus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM