Úvodník 01/2016

01/2016

 

Vážení čtenáři,

je mou velkou radostí, že ve spolupráci s osobnostmi současné české medicíny mám to štěstí být u zrodu časopisu Revue farmakoterapie a jeho prvního čísla. Na jeho stránkách chceme navázat na tradici oblíbeného časopisu Racionální farmakoterapie, který dlouhá léta přinášel široké lékařské veřejnosti nestranné a z odborného hlediska velmi cenné informace pro účelnou farmakoterapii. Naším cílem je, aby také nový časopis poskytoval stručný a zároveň ucelený přehled v oblasti vybrané problematiky. Aktuálními informacemi bychom chtěli vyplňovat nejen tematický a časový prostor mezi jednotlivými vydáními učebnic, ale také ono vakuum v oblastech, které považujeme za nepříliš známé, popřípadě zanedbávané.

Pevně věříme, že se nám podaří udržet dlouhodobý zájem autorů, čtenářů i vydavatelství a v neposlední řadě také zachovat vstřícnost našich sponzorů, kteří svou velkorysostí tolerují náš kritický, racionální a nestranný, čistě odborný přístup k dané problematice. Chtěli bychom nejen klást důraz na odbornou úroveň zařazovaných materiálů, ale i přispět k všeobecnému rozhledu čtenářů a seznamovat je s dějinami a osobnostmi československé a české farmakologie.

Přeji si, aby náš časopis byl užitečným pomocníkem a zdrojem aktuálních informací. Vždyť česká a československá farmakologie měla a má osobnosti, na které můžeme být hrdi, a plnění jejich odkazu by mělo být naším profesním i životním cílem.

Mým velkým přáním také je, aby se náš časopis Revue farmakoterapie stal Vaším užitečným pomocníkem.

doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA

přednosta Farmakologického ústavu LF UK