Úvodník 01/2017

01/2017

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

čtvrtým číslem Farmakoterapeutické revue vstupujeme do druhého ročníku našeho časopisu a nemalou zásluhu na tom má celý redakční tým s výkonnou ředitelkou Marcelou Horákovou. Za jejich práci, trpělivost a obětavost jim touto cestou děkuji. Současně děkuji našim autorům, vážím si úsilí, které věnovali přípravě materiálů, a pevně věřím, že jejich zájem o publikační činnost na stránkách časopisu bude pokračovat. Také proto, že i toto číslo je důkazem, že se nám daří naplňovat vytyčený cíl - poskytnout ucelený, kritický, racionální a nestranný, čistě odbornými hledisky vedený přehled o novinkách farmakoterapie v jednotlivých oblastech medicíny. Těší mne rovněž, že v každém čísle časopisu prokazujeme čest významným osobnostem české farmakologie. Přál bych si, aby i tento rok byla Farmakoterapeutické revue oblíbeným periodikem s množstvím nových a užitečných sdělení. Všem svým spolupracovníkům ve Farmakologickém ústavu, redakčnímu týmu, autorům i Vám, milí a vážení čtenáři, přeji hodně zdraví, štěstí, radosti v celém novém roce 2017.

Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA