Úvodník 01/2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

kdo by si byl před 10 lety pomyslel, že lehce ospalý a nepříliš rychle se vyvíjející obor, jakým byla diabetologie, se stane nejvíce dynamicky se rozvíjející oblastí vnitřního lékařství. Nejen, že přibývají nová účinná antidiabetika, ale řada z nich se postupně díky svým pozitivním vlivům na kardiovaskulární a renální komplikace postupně posouvá i do kardiologie, nefrologie a dalších oborů.

Krásným příkladem tohoto faktu jsou články v letošním bloku diabetologie, které pro Vás všechny tyto novinky shrnují. Paní doktorka Adamíková ze Zlína připravila článek na téma „Dlouhodobě působící inzuliny: co je nového?“, kde velmi přehledně popisuje inzulinová analoga 2. generace a jejich výhody oproti stávajícím inzulinům. Novým doporučením Evropské kardiologické společnosti pro léčbu diabetu se věnuje článek MUDr. Doležalové z Chrudimi. Ne všichni diabetologové budou s doporučeními souhlasit, ale je určitě zajímavé vědět, co je v nich nového.

Jedním z příkladů léků, které budou jistě brzy předepisovat i kardiologové a nefrologové, jsou SGLT2 inhibitory. Pokud chcete vědět více, určitě si přečtěte článek doc. Karáska na toto téma. Novinky v léčbě GLP-1 agonisty shrnuje ve svém článku MUDr. Račická z Ostravy. I zde široké spektrum účinků nad rámec zlepšení kompenzace diabetu otevírá možnosti podstatně širšího využití GLP-1 agonistů než pouze v diabetologii. A na závěr bloku dva hezké články o léčbě diabetu podle stupně kardiovaskulárního rizika: MUDr. Krystyník z Olomouce se zaměřil na léčbu diabetu u pacienta s vysokým kardiovaskulárním rizikem a MUDr. Hradec z Chrudimi na otázku, jak správně léčit diabetika bez komplikací. Obou typů pacientů máte jistě ve svých ambulancích dost a oba články tak pro Vás jistě budou zajímavé a užitečné.

A na závěr dva články s tématem technologie v diabetologii. MUDr. Kožnarová z Prahy velmi přehledně podává současné možnosti pokročilé monitorace glyke- mie, a to velmi čtivou formou, dobře pochopitelnou i pro úplné „netechnology“. A věděli jste, že technologie se uplatňují i v léčbě diabetické nohy? Doktor Bém se spoluautory z Prahy ve svém článku tyto technologie velmi hezky shrnuje, a to včetně názorné obrazové dokumentace, která obsahuje i obrázek larvální terapie. Určitě se také podívejte nejen na larvy v akci.


Přeji zajímavé čtení a mnoho nových poznatků.


Váš Martin Haluzík