Úvodník 01/2021

01/2021

 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

jsem velmi rád, že jsem mohl napsat úvodník k sérii článků s tématem diabetologie uveřejněných v čísle 1/2021 Farmakoterapeutické revue. Musím především poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří si našli čas na napsání článků i přes to, že náš život již po řadu měsíců komplikuje epidemie covidu-19. Mimochodem, i v této komplikované době se ukázalo, jak kreativní a odolní proti stresu jsou čeští i moravští diabetologové a diabetoložky, kteří z „klasického“ modu osobních kontrol přešli téměř ze dne na den do modu „telemedicínského“, případně kombinovaného. Smekám klobouk před všemi, kteří to v této složité době dokázali a stále v tom pokračují. Stejně tak je skvělé, že i přes obtížné vnější podmínky se podařilo sestavit výborné diabetologické číslo Farmakoterapeutické revue.

Léčba diabetu v těhotenství je v České republice převážně v rukou erudovaných diabetoložek, které se nejvíce koncentrují na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. © Myslím, že je dobře, že v této oblasti diabetologie vládnou ženy, protože co my muži víme o těhotenství a porodu.

Zde přinášíme dva krásné články - první s názvem Léčba gestačního diabetes mellitus od dr. Hany Krejčí a druhý s názvem Prekoncepční příprava a léčba pregestačního diabetu od dr. Kateřiny Anderlové. Velmi je doporučuji k přečtení, oba jsou moc hezky a prakticky napsané. Novinky v inzulinoterapii jsou již tradičním tématem paní dr. Adamíkové z Diabetologického centra ve Zlíně. Obtížné téma s mnoha studiemi je v článku opravdu velmi přehledně popsáno a určitě si jej přečtěte.

Samozřejmě nemůžeme vynechat ani exkurzi do světa nových technologií monitorace glykemie, které ve svém článku s názvem Real-time a intermitentně skenovaná (flash) monitorace glykemie: výběr pacienta a praktické poznámky shrnuje jeden z předních českých „diabetologických technologu ‘ dr. Michal Krčma z Fakultní nemocnice Plzeň. Tématu Fixní kombinace dlouhodobě působícího inzulinu a agonistů receptoru pro GLP-1 se s tradiční pečlivostí a hlubokou znalostí problematiky ujala dr. Eva Račická z Ostravy. Obtížné a obšírné téma diabetes a srdeční selhání je velmi hezky popsáno v článku prof. Davida Karáska z Fakultní nemocnice Olomouc s názvem Antidiabetika a srdeční selhání, který přináší souhrn všeho důležitého, co se v této oblasti v poslední době odehrálo.

Velmi erudovaný autorský kolektiv vedený profesorem Ivanem Rychlíkem z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze se ujal článku na téma Nefroprotektivní účinky vybraných antidiabetik. Je výborné, že v této komplikované a dynamicky se vyvíjecí oblasti se můžeme přečíst i pohled předního českého nefrologa. Kolegyně dr. Hrádková v následujícím článku velmi hezky shrnuje Význam a indikace bariatrické chirurgie v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Článkem z velmi užitečné a nepříliš často diskutované oblasti oftalmologie s názvem Diabetická retinopatie - využití nonmydriatické funduskamery přispěl i jeden z nejvýznamnějších českých diabetologů prof. Milan Kvapil z Fakultní nemocnice v Motole v Praze.

Doc. Zlatohlávek ze 3. interní kliniky VFN v Praze je autorem velmi zajímavého a prakticky zaměřeného článku Terapie dyslipidemie u pacientů s familiární hypercholesterolemií v sekundární prevenci - změna úhradových podmínek pro inhibitory PCSK9.

Věřím, že se mi snad podařilo nalákat Vás, abyste si ideálně všechny avizované články přečetli. Můžete mi věřit, že to opravdu stojí za to.

Přeji Vám všem mnoho zdraví a dobré nálady a těším se, že se snad brzy v lepších časech budeme moci sejít i osobně.

 

Váš

Martin Haluzík