Úvodník 01/2022

01/2022

 

Milé kolegyně a kolegové,

pokud jste si již dlouho nepřečetli nic zajímavého z diabetologie, pak Vám přinášíme nabídku „vše v jednom“. Pokud nevěříte, zkuste alespoň prolistovat diabetologické číslo Farmakoterapeutické revue. Dovolím si konstatovat, že vzhledem k šíři nabízených témat (máme zde celkem 18 článků zaměřených na léčbu pacientů s diabetem) by si alespoň jeden mohli vybrat i ti nejnáročnější z Vás.

Milovníci agonistů GLP-1 (podobně jako já) mají v nabídce článek MUDr. Adamíkové s názvem Současnost a perspektivy v antidiabetické léčbě injekčními GLP-1 agonisty. Ty nejprogesivnější z Vás by mohl zaujmout článek MUDr. Račické s názvem Semaglutid - první perorální agonista receptorů GLP-1 a jeho postavení v léčbě diabetu. Významně se v tomto čísle věnujeme také komplikacím diabetu. Zde doporučuji články kolegů z IKEM: MUDr. Fejfarové Angiologická vyšetření u pacientů s diabetem, MUDr. Dubského Prevence a léčba syndromu diabetické nohy a prof. Piťhy Léčba ischemické choroby srdeční u diabetiků.

Abychom komplikacím předešli, musíme dobře léčit kromě diabetu také arteriální hypertenzi a dyslipidemii, a zde mohu jen doporučit články doc. Petráka Farmakoterapie arteriální hypertenze u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a MUDr. Tůmové Léčba dyslipidemie u diabetiků 2. typu. Přehled léčby obezity u diabetu 2. typu jsem si dovolil podat ve svém článku Léčba obezity u pacientů s diabetem: přehled současných možností a výhledy do budoucna.

Z obecnějších, ale velmi aktuálních témat stojí jistě za zmínku článek MUDr. Jana Škrhy jr. a MUDr. Horové Management diabetu v průběhu hospitalizace a článek profesora Škrhy nazvaný Covid-19 a diabetes mellitus. A protože naši pacienti stárnou, budeme stále více potřebovat znát specifika léčby diabetu ve stáří. A právě této problematice se ve svém článku věnovala MUDr. Kubíčková.

Určitě nemůže chybět ani aktuální přehledný článek na téma glifloziny a srdeční selhání. Zde nám do čísla laskavě přispěli dva kardiologové - MUDr. Dobiáš a doc. Kořínek. Problematiky využití gliflozinů v léčbě onemocnění ledvin se ujali pan profesor Viklický a MUDr. Zahrádka z Kliniky nefrologie IKEM.

Nezapomněli jsme ovšem ani na léčbu inzulinem, moderní inzulinové pumpy a na technologie sloužící k monitoraci glykemie. MUDr. Piťhová je autorkou článku na téma Moderní léčba inzulinem u diabetes mellitus 2. typu a MUDr. Žák se věnuje otázce, podle níž nazval svůj článek - Jaké výhody nám přináší rychle působící inzulin aspart při využití v hybridních uzavřených okruzích. Problematiku okamžité monitorace glykemie nejen v léčbě diabetu 1. typu ve svém článku shrnula MUDr. Hladíková.

No a pokud máte v poslední době pocit, že byste své pacienty nějakou dobu raději nechtěli vidět nebo je raději viděli jen vzdáleně ©, nabízím jako bonus na závěr článek MUDr. Béma na téma Telemedicína v diabetologii.

Milé kolegyně a kolegové, pevně věřím, že se Vám letošní diabetologické číslo Farmakoterapeutické revue bude líbit. Dovolte mi na závěr mnohokrát poděkovat všem autorům za laskavé dodání článku i ve dnešní stále složité době. Mnohokrát také děkuji paní redaktorce Štěrbové za trpělivost, kterou má se všemi autory, a především s autorem tohoto editorialu, který bohužel chronicky dodává všechny články (včetně tohoto) opravdu úplně na poslední chvíli.

Přeji Vám klidné čtení, mnoho zdraví a těším se na (snad) brzké setkání na Diabetologických dnech v Luhačovicích. ©

 

Váš

Martin Haluzík