Úvodník 02/2016

02/2016

 

Milí čtenáři,

těší mě, že nedlouho po prvním čísle Revue Farmakoterapie, která byla věnována biologické léčbě, vám můžeme předložit práce věnované další velmi důležité a široké oblasti kardiovaskulární medicíny.

Problematika dyslipoproteinemií, aterotrombózy a tromboembolické nemoci je stále prioritou a těší se aktuálnímu zájmu nejen kliniků, ale také výzkumníků. Ruku v ruce s novými poznatky se objevují stále nová léčiva, která vyžadují, aby lékaři ve své práci „drželi krok s dobou“. V tomto čísle se proto snažíme přinést ucelený přehled zmíněné problematiky jak pro kliniky, tak pro lékaře prvního kontaktu.

Cílem Revue Farmakoterapie je nejen poskytovat nejrelevantnější a komplexní informace, ale také vzdělávat nové generace lékařů všech oborů. Považuji proto za úspěch, že vedle našich předních odborníků se na obsahu revue začínají autorsky podílet i mladí kolegové. Velmi to mne i moje spolupracovníky potěšilo a věříme, že stávající i budoucí generace lékařů najdou v tomto periodiku stálý zdroj kvalitních informací.

 

doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA

přednosta Farmakologického ústavu 2. LF UK, Praha