Úvodník 02/2017

02/2017

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

aktuální číslo Farmakoterapeutické Revue je věnováno životnímu jubileu pana profesora MUDr. Jana Švihovce, DrSc., který již 55 let působí ve Farmakologickém ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 

Nedávno nás bohužel zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil pan prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 

Současné číslo Farmakoterapeutické Revue je zaměřené na farmakoterapii v kardiologii a interních onemocněních. Spektrum článků svědčí o rozšíření kombinovaných přípravků v terapeutické praxi. Kombinované přípravky obsahující dvě až tři účinné látky jsou oblíbené nejen u pacientů, ale též u lékařů. Přinášejí lepší compliance, zvýšený klinický účinek a mají jednoduchý dávkovací režim. Rozšiřují paletu dostupných a užívaných léčiv. Musíme si však uvědomit, že vedle příznivých účinků mohou také maskovat polymedikaci. Komunikace mezi lékařem a pacientem je při preskripci kombinovaných léčivých přípravků velmi důležitá. Nesmíme zapomenout, že každého pacienta musíme poučit o jeho onemocnění a vyžádat si jeho souhlas s ordinovanou léčbou. Za důležité považuji apelovat na odbornou veřejnost, aby při předepisování kombinovaných přípravků jednali lékaři s rozvahou, dbali na poučení pacientů, dodrželi indikační omezení a bedlivě sledovali případné nežádoucí účinky.

 

Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA