Úvodník 02/2023

02/2023

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vám po třech letech opět nabídl v tomto čísle Farmakoterapeutické revue články týkající se pneumologických témat, například astmatu, intersticiálních plicních procesů, nových možností správné inhalační terapie v pneumologii, a samozřejmě i novinky v pneumookologii, kde přibylo velké množství inovativních léčiv cíleně zasahujících nádorová onemocnění a samozřejmě v rozvíjející se imunoterapii nemalobuněčného ale i malobuněčného karcinomu. Soubor článků je opět doplněn řadou kazuistických sdělení.

Děkuji všem autorům, kteří do Revue přispěli, a Vám všem přeji příjemné čtení a doufám, že získáte nové informace, které využijete ve své praxi.

 

V úctě,

 

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Přednosta Kliniky pneumologie 3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha