Úvodník 03/2016

03/2016

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

měsíce září a říjen byly v tomto roce pro farmakology a farmaceuty časem kongresů. V Plzni, Brně, Praze a Kutné Hoře se konaly konference a kongresy klinických farmakologů, experimentálních farmakologů a farmakologů, klinických farmaceutů a farmaceutů. Všechny měly vynikající úroveň. Je škoda, že každý z těchto kongresů má svůj okruh stálých návštěvníků i přesto, že jsou věnovány oborům, které se vzájemně překrývají a doplňují. Odborníků, které bychom vídali na více akcích, je málo. Omluvou a někdy i výmluvou bývá pracovní vytížení. Jednotlivé obory se však vzájemně doplňují a bez vzájemné spolupráce si nelze kvalitní farmakoterapii představit.

Vznikající oddělení klinických farmacií ve spolupráci s odděleními klinických farmakologií získávají čím dál tím větší prostor v oblasti zkvalitňování farmakoterapie. Narůstá počet klinických farmaceutů, ale i farmaceutů, kteří se aktivně podílejí na zvyšování úrovně léčby. Pro nás, klinické farmakology, a pro lékaře a lékařské fakulty, je to výzva. Obecně lékařské fakulty naučí mediky velmi dobře teoretické základy a diagnostiku jednotlivých onemocnění. V průběhu dvou semestrů výuky farmakologie si však nelze farmakoterapii osvojit dostatečně. Proto je úzká spolupráce farmaceutických a lékařských fakult, případně lékařů a farmaceutů více než žádoucí. Navzájem si máme co předat. Jsem přesvědčen, že farmaceutům bychom měli dát více možností, aby si osvojili klinické základy a svými vědomostmi přispěli ke vzdělávání nás lékařů. Kvalitní vzájemná spolupráce může znamenat významný profit pro české zdravotnictví, a především pro naše pacienty.

Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D.