Úvodník 03/2017

03/2017

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

v letošním třetím čísle Farmakoterapeutické Revue jsme se nezaměřili pouze na jeden obor medicíny, ale věnujeme se širokému spektru různých specializací. Všechny publikované články poskytují stručný a zároveň ucelený přehled v oblasti vybrané problematiky a velmi cenné informace pro účelnou a aktuální farmakoterapii dostupnou v současné době v České republice.

V článku doc. MUDr. Jany Hirmerové, Ph.D., se dočteme, v jakém případě a komu podáváme přímá perorální antikoagulancia včetně nově zaváděného edoxabanu. V přehledných tabulkách je shrnuto, které zástupce z této lékové skupiny a v jakých indikacích použít, včetně jejich farmakologických vlastností a lékových interakcí. Podrobně je také popsán postup pravidelných klinických laboratorních kontrol i speciální testů ke kvantitativnímu stanovení antikoagulačního účinku.

MUDr. Marta Sobotková podává podrobný přehled v České republice dostupné léčby a profylaxe atak hereditárního angioedému s deficitem C1 inhibitoru, které mohou v důsledku tvorby otoků v různých lokalitách pacienta ohrozit na životě. Uveden je i přehled léčebných center pro pacienty s tímto onemocněním u nás.

Těžkým astmatem u nás trpí až 10 % osob, a tak jistě oceníte příspěvek MUDr. Beáty Hutyrové, Ph.D., věnující se novým možnostem léčby tohoto onemocnění a v současnosti probíhajícímu výzkumu v této oblasti.

Aktuálními možnostmi farmakoterapie dnavé artritidy se ve svém článku zabývá doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D., který apeluje na včasnou diagnostiku a adekvátní léčbu dny, aby u pacientů zbytečně nedocházelo k poškození struktury a funkce kloubů a k poškození funkce ledvin.

Rozšíření intravenózní imunoglobulinové substituční terapie do klinické praxe znamenalo významný posun v terapii nejen primárních a sekundárních protilátkových imunodeficitů. K velkému pokroku došlo v 90. letech 20. století, kdy se do klinické praxe dostaly subkutánní imunoglobuliny. Přehled aktuálních možností této substituční léčby shrnuje ve svém článku MUDr. Tomáš Milota a prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

Ve spolupráci s našimi předními odborníky se Vám snažíme i v tomto čísle Farmakoterapeutické Revue podat ucelený, kritický, racionální a nestranný, odbornými hledisky vedený přehled o novinkách farmakoterapie v jednotlivých oblastech medicíny. A tak věříme, že nejen ve zmíněných, ale i v dalších přehledových článcích v tomto čísle naleznete informace, které využijete ve své klinické a ambulantní praxi.

 

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a přejeme Vám příjemné jarní čtení.

 

Za redakci Farmakoterapeutické Revue Jitka Štěrbová