Úvodník 03/2022

03/2022

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

dostává se Vám do rukou třetí číslo časopisu Farmakoterapeutická revue, ve kterém budete mít pro začátek minimálně možnost rychle prolistovat dva bloky 14 revmatologických a dermatologických článků, které jsou natolik kvalitní, že rozhodně stojí za přečtení všechny. Bylo mi ctí být editorem bloku revmatologie a kožní projevy u revmatických chorob. Sestavení tohoto bloku nebylo v tomto případě vůbec složité, námětů jsem měl již na počátku hodně, protože revmatologie a dermatologie mají mnoho společného, a konečně jsme také mohli využít bohatou obrazovou dokumentaci, kterou dermatologům často tak upřímně závidíme.

Věřím, že již v prvním sdělení Vás zaujmou doc. MUDr. Jakubem Závadou, Ph.D., hezky sepsané akutní, chronické a nespecifické kožní projevy systémového lupus erythematodes. Ve druhém sdělení se seznámíte s nově popsaným autoinflamatorním syndromem VEXAS, ve kterém MUDr. Hana Ciferská, Ph.D., vychází nejen z literárního přehledu, ale také z vlastních zkušeností. Pokud jste se chtěli někdy dozvědět něco o kožních projevech a hodnocení kůže u systémové sklerodermie, tak nehledejte jinde a přečtěte si článek doc. MUDr. Michala Tomčíka, Ph.D. Lepší nenajdete ani v zahraniční literatuře. Ve čtvrtém článku přináší MUDr. Lenka Hasíková, Ph.D., elegantně zdokumentované paradoxní kožní reakce jako nežádoucí projev biologické léčby, včetně vysvětlení, proč k tomuto dochází a jak v konkrétních situacích postupovat. Vztahu mezi intenzitou a lokalizací kožních projevů k rozvoji a závažnosti psoriatické artritidy se v dalším sdělení nemůže věnovat nikdo jiný než MUDr. Jiří Štolfa. V šestém článku se Vám osobně pokusím představit častější i vzácné, specifické i nespecifické kožní projevy revmatoidní artritidy, včetně nežádoucích kožních projevů antirevmatické léčby. Posledními dvěma sděleními zakončí revmatologický blok doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D., a MUDr. Kristýna Bubová, Ph.D. První článek se věnuje účinnosti inhibitorů Janusových kináz na kožní syndrom u pacientů s psoriatickou artritidou a druhý výběru vhodného pacienta pro léčbu inhibitory interleukinu 17.

Pevně věřím, že celé toto číslo splní Vaše očekávání, prohloubí Vaše odborné znalosti a bude přínosem pro Vaši další klinickou praxi.

Přeji Vám hodně sil a pevné zdraví.

 

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

 

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

dostává se Vám do ruky kombinované číslo Farmakoterapeutické revue, kde se spojují dva lékařské obory, které mají mnoho společného, a to revmatologie a dermatovenerologie. Hlavní diagnóza, která tyto dva obory velmi úzce spojuje již několik let, je psoriatická artritida, a to zejména s nástupem biologické terapie. Zjistili jsme, že není možné, aby dermatology zajímala jen kůže a revmatology jen klouby. Pacient potřebuje komplexní péči a neuspokojí jej zlepšení jen v oblasti kloubních obtíží, nebo naopak jen zlepšení kožních projevů. Proto je potřeba, abychom my dermatologové byli schopni orientovat se i v revmatologické problematice a kolegové revmatologové v dermatologických projevech. A není to jen diagnóza psoriázy, která nás spojuje, ale i celá řada dalších zánětlivých a imunitně zprostředkovaných onemocnění, jako jsou například lupus erythematodes, vaskulitidy, sklerodermie nebo dermatomyositida. Tyto choroby mají kožní i revmatologické příznaky. Proto jsem osobně velmi rád, že vzniklo toto kombinované číslo a že mohu být garantem pro dermatologickou část.

Najdete zde články, které se věnují kožní formě sklerodermie, hidradenitis suppurativa, biologické terapii psoriázy pomocí přípravků anti-IL-17 a anti-IL-23, a také velmi zajímavé kazuistiky. Velké poděkování patří všem autorům, kteří i v této těžké době byli ochotni investovat svůj čas do napsání těchto článků.

Pevně doufám, že toto číslo nejen obohatí naše medicínské znalosti, ale pomůže k ještě užší spolupráci mezi dermatologií a revmatologií.

 

Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA