Úvodník 04/2017

04/2017

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

předkládané číslo časopisu Farmakoterapeutická revue je tentokrát věnováno aktuálním informacím a kvalitním přehledným článkům z řady medicínských oborů. V našem časopise se dnes již po několikáté věnujeme problematice nových perorálních antikoagulancií. Tyto léky nepochybně představují kvalitativní posun v antikoagulační léčbě a jejich vývoj nadále pokračuje, takže přináší zajímavé poznatky týkající se celé řady kardiovaskulárních onemocnění. První článek je zaměřen na charakteristiku nového antikoagulancia edoxabanu. V dosud největší studii zaměřené na prevenci cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní ENGAGE AF-TIMI 48 byly klinické výsledky, tj. počty kardiovaskulárních příhod, úmrtí a krvácení, významně lepší v obou studijních ramenech přípravku edoxaban než při dobře kontrolované léčbě warfarinem. Edoxaban nyní obohatí portfolio tzv. NOAC i v České republice. Z oblasti kardiovaskulární farmakoterapie je i článek referující výsledky studie PARADIGM-HF s kombinací sacubitril/valsartan. Jednoznačně pozitivní výsledek kombinace sartanu a inhibitoru neprilysinu skutečně mění paradigma léčby chronického srdečného selhání a tato léčba byla zařazena do současného algoritmu léčby srdečního selhání. Diabetologickou problematiku reflektuje článek o koncentrovaných inzulinech a jejich nezanedbatelných výhodách. Revmatologie je zastoupena problematikou léčby psoriatické artritidy inhibitory TNFa, které zůstávají biologiky první volby v léčbě tohoto revmatického onemocnění. Dobrý bezpečnostní profil abataceptu dokumentuje vhodně zvolená kasuistika komplikovaného a rizikového pacienta s revmatoidní artritidou. V neposlední řadě jsou zařazeny velmi kvalitní články s problematikou endokrinologickou, onkologickou a dva přehledy věnované léčbě chronické bolesti včetně neuropatické.

Zcela specifickým tématem je léčba deficitu alfa-1-antitrypsinu.

 

Prim. MUDr. David Suchý, Ph.D. Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň