Úvodník 04/2019

Vážení a milí čtenáři,

je zde podzim, a s ním přichází čas kongresů, konferencí, seminářů a mezi ně se významným způsobem řadí i XXVI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP v Praze.

Potěšující je, že každým rokem se zvyšuje účast na internistických kongresech, především mladších kolegů, roste zájem a úroveň nejen odborných společností, ale i firemních vystoupení. V posledních dvou letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a její kvalita rok od roku roste. Prohlubujeme i spolupráci se slovenskými kolegy a rádi bychom, aby nezůstalo jen u účasti na kongresech.

Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata, na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších. Na kongresu zazní mezioborová témata, diferenciální diagnostika a problémy souvisejícími s přípravou na postgraduální vzdělávání.

I v letošním roce po vzoru let předchozích, přicházíme s publikacemi, které poskytují prostor pro přehledné zpracování témat, která budou na kongresu probírána. Snažili jsme se vybrat aktuální otázky, které jsou hojně diskutovány a ukázat široký záběr vnitřního lékařství. Oslovení autoři patří k předním odborníkům ve vnitřním lékařství a patří jim dík za kvalitní zpracování článků.

S přáním úspěšného XXVI. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP Vám přeji hezké čtení a těším se na setkání s Vámi.

 

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Přednosta II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně