Úvodník 04/2020

04/2020

 

Vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové,

právě otvíráte další vydání časopisu Farmakoterapeutická revue, jehož hlavní část tvoří příspěvky z různých oborů vnitřního lékařství. Význam současné interny spočívá zejména v individuálním a zároveň komplexním přístupu k nemocnému, který často trpí několika chorobami, jež modifikují jeho celkový zdravotní stav. Účelná farmakoterapie musí vycházet nejen z identifikace hlavních potíží pacienta, ale také ze znalosti nežádoucích účinků léků a jejich vzájemných interakcí. Samozřejmě by měla respektovat i data, která přináší medicína založená na důkazech, a v neposlední řadě též ekonomickou stránku léčby. Poznatků z jednotlivých oborů vnitřního lékařství neustále přibývá a jen obtížně lze všechny obsáhnout. Několik vybraných aktuálních novinek a praktických informací můžete nalézt v tomto čísle.

Gastroenterologie je zastoupena článkem MUDr. Víta Navrátila, který se zabývá současnou léčbou refluxní choroby jícnu, a docenta Přemysla Falta, který se zaměřil na terapii idiopatických střevních zánětů. Další dva příspěvky tematicky spadají pod obory revmatologie a klinická osteologie. MUDr. Martina Skácelová představuje novinky v léčbě revmatoidní artritidy a MUDr. Eva Lokočová aktuální terapeutické přístupy k osteoporóze. Kam pokročila léčba plicní hypertenze, se dozvíme z článku profesora Martina Hutyry a na lipoprotein(a) jako rizikový faktor kardiovaskulárních chorob včetně možností jeho ovlivnění nás upozorní ve svém sdělení docent Lukáš Zlatohlávek. Dále si můžete rozšířit své znalosti z diabetologie. Glifloziny jsou předmětem příspěvku MUDr. Michala Krčmy. MUDr. Vladimíra Bednářová ve svém přehledu prezentuje základní principy diagnostiky a terapie diabetické nefropatie. Další praktické informace obsahuje i článek MUDr. Jana Škrhy jr., který je věnován léčbě diabetu během hospitalizace.

Vnitřní lékařství (ostatně jako každý obor medicíny) vyžaduje neustále vzdělávání. Původně jsem chtěl začít tím, že žijeme v post-COVIDové době, a můžeme se tedy interně již opět plně věnovat. Vzhledem k opakovanému nárůstu počtu nakažených to nicméně vypadá, že koronavirus zůstane nadále hlavním zdravotním tématem a my se s ním budeme ještě dlouho potýkat. Přesto bychom neměli zapomínat na optimální léčbu ostatních chorob, včetně těch interních, neboť ty zůstávají hlavní příčinou mortality i morbidity našich nemocných, a navíc dobře kompenzovaný pacient lépe čelí eventuální infekční komplikaci.

Vážení kolegové, přeji vám poutavé čtení, načerpání řady nových informací a pevné nervy v této dynamické době.

S úctou,

 

Prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická

a endokrinologická LF UP a FN Olomouc