Úvodník 04/2021

04/2021

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

když jsem byl osloven redakcí, abych se stal ve čtvrtém čísle časopisu Farmakologická revue editorem bloku věnovaného interní medicíně, velice rád jsem tuto roli přijal. Při zamyšlením na výběrem témat a autorů jsem vycházel z několika bodů. Ohledně autorů jsem oslovil odborníky z řad vážených profesorů a docentů zabývajících se svou problematikou, ale i kolegy z řad asistentů, kteří jistě v brzké době budou docenty či profesory a jejichž příkladem je doc. Filková, které si tímto dovolím pogratulovat.

Stran témat jsem nemohl vynechat své oblíbené téma týkající se mých oblíbených fixních kombinací, a to zejména z oblasti metabolismu (lipidologie, diabetologie a arteriální hypertenze).

Ve druhém tematickém podbloku nebylo samozřejmě možno opomenout v současné době velmi aktuální pneumologii, kdy s laskavostí prof. Koziar Vašákové a výboru společnosti České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezentujeme jejich poziční dokumenty věnující se onemocnění covid-19. Ale současně jsem nechtěl opomenout ani ostatní důležitá aktuální pneumologická témata.

Při zamyšlením nad tím, co omezuje naše pacienty, je nutné zmínit, že je to často srdeční selhání během hospitalizace. Dále mě zaujala relativně nově zavedená role klinických farmakologů ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kteří velice obohacují velké vizity a poučují nás o možnostech nových léčebných možností. Posledním tématem tohoto podbloku jsou mě osobně trápící alergie.

Naše pacienty ovšem často trápí i muskuloskeletální bolesti, a to nejen během běžného života, ale i v graviditě a při laktaci, proto je další podblok věnován revmatologii.

Náš organismus často nedokáže při určitých onemocněních či v zátěžových situacích čerpat pro své správné fungování dostatek látek, proto je další část věnována substituci, a to nejen v parenterální a enterální výživě.

Poslední podblok je věnován gastroenterologii, zejména hepatitidám a idiopatickým střevním zánětům, a jsem vděčný prof. Bultasovi za článek o racionální preskripci inhibitorů protonové pumpy.

Jsem rád, že medailonek v tomto čísle je jedním mým učitelem psán a druhému věnován. Oba dva přede mnou vedli slavné oddělení D1 naší kliniky, kde jsem měl tu čest pod oběma pracovat a které nyní vedu. Na „déjedničce“ (podobně jako na celé klinice) se vždy „pěstovala" celá interna, i když jsou oba velkými odborníky ve svých podoborech interny. A v této tradici „pěstování komplexní interní péče o naše pacienty“ se snažíme pokračovat.

Přeji Vám za celý kolektiv autorů příjemné čtení a budu se těšit na vydání dalšího čísla.

 

Váš Lukáš Zlatohlávek

 

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Proděkan pro doktorská studia 1. LF UK v Praze Předseda OR Nutriční a metabolické vědy UK, garant oboru Nutriční terapeut 1. LF UK v Praze