Úvodník 04/2022

04/2022

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

hlavním tématem čísla, které právě otevíráte, je „Křehký pacient v ambulanci internisty“. Klasická interna s neselektovanými pacienty je medicínou vyššího věku, v našich ambulancích převažují pacienti naplňující definici stáří, křehkosti, multimorbidity, a také polyfarmacie. Úkolem internisty je komplexní vedení jejich léčby se zohledněním specifik jejich věku, dalších souběžných onemocnění, a také stanovení optimálních terapeutických cílů pro konkrétního pacienta. Léčbu se snažíme našim pacientům „šít na míru“. V tom je úloha našeho oboru nezastupitelná dnes i v budoucnosti. Pacienta vnímáme jako celek včetně jeho ostatních diagnóz, zpravidla známe jeho zázemí a sociální situaci, a také jeho očekávání ohledně zdravotního stavu. Toto vše bychom měli při léčbě křehkého pacienta zohlednit, i s vědomím, že v těchto situacích platí „méně je více“.

V úvodních článcích našeho bloku naleznete obecné rady ohledně identifikace křehkého pacienta a zásad racionální a bezpečné farmakoterapie v této populaci. Další příspěvky se věnují nejčastějším klinickým situacím při péči o křehké pacienty a seniory. Frekventní problematikou, kterou dnes internista řeší, jsou kardiovaskulární onemocnění. Proto jsme zařadili příspěvky s doporučením, jak postupovat u nejčastějších diagnóz, se kterými se setkáváme, jako je hypertenze, chronický koronární syndrom, srdeční selhání a antikoagulační léčba. S kardiovaskulární problematikou jsou nedílně spjata také metabolická onemocnění - diabetes mellitus a dyslipidemie, kterým se věnují další články.

Doufáme, že si každý z Vás vybere problematiku, která je nejbližší jeho zaměření nebo populaci jeho pacientů.

Děkuji všem autorům za jejich příspěvky a Vám čtenářům přeji, ať v časopise naleznete odpovědi alespoň na část otázek, které ve své každodenní praxi řešíte.

 

MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM

primář interního oddělení a urgentního příjmu, náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči Nemocnice Znojmo, p.o.