Úvodník 05/2019

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou letošní páté vydání Farmakoterapeutické revue. Tentokrát jsme pro Vás připravili číslo, které se z větší části věnuje zajímavým tématům ze dvou zdánlivě nesouvisejících oborů - neurologie a hematologie.

Jak postupně docházelo ke třídění znalostí o lidském zdraví a chorobách a k profesionalizaci a rozvíjení specializované medicíny, docházelo ke vzniku a rozvíjení řady dalších lékařských oborů. Mnoho z nich právě s hematologií velmi úzce souvisí, a to nejen z hlediska historického, ale i medicínského. Velmi úzké spojení vidíme mezi hematologií a angiologií, oborem blízkým hematologii je např. chirurgie, onkologie se specializovaným podoborem hematoonkologie či kardiologie. Takřka sesterským oborem hematologie a transfuziologie je pak lékařská disciplína zabývající se lidskou obranyschopností, imunologie. I do výše zmíněných oborů příbuzných s hematologií jsem se snažili s autory alespoň nahlédnout.

A když už jsme se lehce podívali do historie, můžeme najít i zajímavou spojitost neurologie s hematologií. Objevitel čtyř základních krevních skupin český psychiatr a neurolog prof. Jan Janský se od počátku své lékařské praxe zabýval vztahem mezi aglutinací krve a duševními poruchami. Později se soustředil převážně na psychiatrii a neurologické výzkumy, například intenzivně zkoumal problematiku mozkomíšního moku.

Dovolujeme si Vás tedy pozvat k přečtení zajímavých článků a kazuistik z per našich předních odborníků a doufáme, že Vám aktuální číslo Farmakoterapeutické revue svojí pestrostí přinese cenné a zajímavé informace pro Vaši každodenní praxi.

Jistě si najdete i čas a chuť k přečtení medailonku, který je v tomto čísle věnován přednímu českému hematologovi prof. MUDr. Janu Kvasničkovi, DrSc. Profesor Kvasnička je nejen skvělým odborníkem, vědeckým pracovníkem, pedagogem a organizátorem, ale především významnou osobností, která se zasloužila o zajištění a růst oboru klinické hematologie.

 

Jitka Štěrbová

šéfredaktorka nakladatelství Current Media