Úvodník 05/2020

05/2020

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostalo se mi cti nabídnout Vám v tomto čísle Farmakoterapeutické revue novinky týkající se některých vybraných pneumologických témat, včetně zajímavých kazuistik. Záměrně jsem volil i ty, o kterých se tak často nepíše, nicméně jsou neméně důležité. Není pouze onemocnění covid-19, ale máme tu celou paletu závažných pneumologických diagnóz, na které v této divné době nesmíme zapomenout.

 

Děkuji všem autorům, že do tohoto čísla přispěli.

 

A Vám přeji příjemné čtení a pevně doufám, že získáte některé nové informace.

V úctě

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Přednosta Kliniky pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha