Úvodník 05/2021

05/2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

právě otevíráte další číslo Farmakoterapeutické revue. Tématem je pneumologie, a jak máte možnost se přesvědčit, moderní pneumologie už dávno nepředstavuje pouze terapie tuberkulózy nebo pneumokonióz. Tento obor prodělal za poslední dekády bouřlivý vývoj ve všech oblastech.

Například v článku MUDr. Kirchnerové můžeme posoudit, jaký skok kupředu představuje biologická léčba pro pacienty s těžkým asthma bronchiale.

Stejně tak u plicního postižení v rámci systémového onemocnění pojiva máme nyní k dispozici moderní přípravky, které významně zvyšují kvalitu života pacientů a zpomalují progresi onemocnění. Všechny tyto moderní léky jsou však poměrně ekonomicky nákladné, a proto je nutné u všech pacientů začínat od základů, a to kontrolou compliance s terapií.

Doporučuji článek MUDr. Joskové Zdanovcové, kde jsou popsány základní typy inhalačních systémů, ale i příčiny noncompliance pacientů s terapií. Na základě těchto dat máme možnost významně compliance zlepšit a nespokojit se tak se rčením, že 50 % pacientů inhaluje 50 % dávek, a to v 50 % správnou technikou.

Taktéž cystická fibróza je onemocnění, které je nyní možné velmi dobře léčit. Na trh se dostávají nové a účinné molekuly, které významně zvyšují plicní funkce pacientů. Více se dozvíte v článcích docenta Fily a MUDr. Jakubce.

V tomto editorialu nemohu vyjmenovat všechny výborné články, které se podařilo díky spolupráci jednotlivých autorů shromáždit do tohoto vydání Farmakoterapeutické revue. Mohu jenom poděkovat všem autorům, ale i univerzitním, krajským, okresním a spádovým pneumologům za jejich nasazení při péči o pacienty s plicními onemocněními. Věřím, že díky nám všem má pneumologie ten největší vývoj teprve před sebou.

Nezbývá mi tedy, než Vám všem popřát mnoho zdraví a zdaru při další práci.

 

Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno