Úvodník 05/2022

05/2022

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nové číslo Farmakoterapeutické revue, které se Vám právě dostává do rukou, je věnováno pneumologii. Je potěšující, jak se náš obor v posledních letech rozrůstá a zahrnuje stále více mezioborových diagnóz i léčebných postupů.

Pro toto číslo jsem vybral několik témat, která se mi zdála aktuální a do jisté

míry i provokativní. Plicní medicína se typicky zabývá problematikou onkologických onemocnění plic a obstrukcí průdušek. V poslední době je však akcentována i problematika plicního intersticia, pleurálního prostoru i problematika spánku a jeho patologií.

Všechny tyto patologické stavy mají přesah do dalších odborností, a mají tak vliv i na spolupráci s kolegy z ostatních klinik a zařízení. Je potěšující, že stále více mladých kolegů začíná tyto mezioborové prostory vyplňovat a zlepšují tím možnost přístupu pacientů k cílené, přesné a účinné léčbě.

Pevně doufám, že blok pneumologie tohoto časopisu Vás při čtení zaujme stejně tak, jako nás při jeho sestavování a psaní.

 

Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

I. klinika klinika tuberkulózy a respiračních nemocí a 1. LF UK a VFN, Praha